Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม Kaspersky Antivirus

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ซื้อสิทธิการใช้งาน Kaspersky Antivirus และมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว แต่จากข้อมูลการใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานทั่วไป ยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งที่จริงซอฟต์แวร์ Kaspersky Antivirus จากการลำดับในกลุ่มซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จัดอยู่ในลำดับ TOP3 ยังพบไฟล์ผู้ใช้งานติดไวรัสเรียกค่าไถ่ (ransomeware) หลงกลเข้าใช้งานเว็บ phishing ที่มาในรูปอีเมล์ที่มีเนื้อหาน่าเชื่อถือ

Read More

Google/Alphabet จะเริ่มเปลี่ยนชื่อ “Google Apps for Education” เป็น “G Suite for Education”

อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Google/Alphabet จะเริ่มเปลี่ยนชื่อ “Google Apps for Education” เป็น “G Suite for Education” การเปลี่ยนชื่อนี้จะเกิดกับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ “Google Apps” ทั้งหมด โดย Google จะทยอยเปลี่ยนเป็น “G Suite” จนครบ รวมถึงที่ มข. เราใช้กับ @kku.ac.th และ @kkumail.com ด้วย การเปลี่ยนชื่อ Google Apps เป็น G Suite จะไม่กระทบกับบริการและข้อมูลที่มีอยู่นะครับ .. mail, calendar, docs จะอยู่ครบเหมือนเดิมและสามารถใช้ต่อเนื่องได้ตามปกติ หลังจากนี้ ถ้าใช้งาน mail, calendar, docs ของมหาวิทยาลัยแล้วเห็นข้อความ/สัญลักษณ์ G Suite for Education ปรากฏขึ้นมา

account recovery เริ่มใช้ 1 ต.ค. 59 นี้

สำหรับผู้ที่มี KKU Account ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สำนักฯ จะเปิดใช้งาน Account Recovery ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้จะสามารถ reset และตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยใช้ Recovery Email หรือ SMS ที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้กับระบบ Single Sign-On ได้เลย ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักฯ เหมือนที่ผ่านๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

Read More

แจ้งเตือนเมลหลอกลวง

แจ้งเตือนemailหลอกลวงเพื่อให้ได้ username & password
email หลอกลวงในปัจจุบันเขียนข้อความแปลเป็นไทยแล้วเนียนขึ้น User ธรรมดาอาจตกใจและให้ข้อมูล Username & Password ได้

Read More

Google เปิดบริการเสริม Inbox by Gmail ให้โดเมน kku.ac.th

Google เปิดบริการเสริม Inbox by Gmail ให้โดเมน kku.ac.th และ kkumail.com แล้ว Inbox by Gmail ช่วยจัดระเบียบของเมลให้เป็นหมวดหมู่ แสดงผลข้อมูลและบริการที่เชื่อมจากเมลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://inbox.google.com หรือ ผ่าน Inbox by Gmail app บนมือถือ iOS/Android

UniNet อัปเกรดอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมมายัง มข.เป็น 6 Gbps

UniNet อัปเกรดอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมมายัง มข. จากเดิม 2 Gbps เป็น 4 Gbps
เมื่อรวมกับที่มหาวิทยาลัยเช่าเส้นทางสำรองจาก ISP อีก 2 Gbps แล้ว ทำให้ มข. มี bandwidth อินเทอร์เน็ตรวมกันเป็น 6 Gbps แม้จะเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมากก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานทุกคน จึงขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่าและใช้ในทางที่เป็นประโยชน์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนา Web Service ด้วย Slim Framework (PHP)

ด้วยปัจจุบัน มีเว็ปแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่ถูกพัฒนาขึ้นมา และบางเว็ปนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชั่นกับสมาร์ทโฟนนั้นก็คือ Web Service หรือว่าเว็ปที่ให้บริการต่างๆ เช่น Facebook, Google ก็จะมี Web Service สำหรับให้ใช้บริการเช่นกัน จึงทำให้ Web Service นั้นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยจะจัดอบรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร : นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์, นายสุชาติ จุลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ https://www2.kku.ac.th/training

Read More

มข. เริ่มใช้งาน VPN ใหม่แล้ว

เริ่มใช้งาน VPN ใหม่แล้ว รองรับการเชื่อมต่อได้มากกว่าเดิม หลากหลายช่องทางกว่าเดิม ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย Windows ตั้งแต่ XP จนถึง 10, Mac OS X, macOS, Linux ทุกตัว, iOS, Android  นักศึกษาและบุคลากร มข. ที่มี KKU Account สามารถใช้ได้แล้ว
ดูรายละเอียด การติดตั้งและใช้งานได้ที่http://vpn.kku.ac.th/