Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการเขียนโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ Firebase บนแอนดรอยด์

ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560  ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม : JAVA , Android , XML
ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
บุคลากร มข. 3,000 บาท
นักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาไม่สูงกว่า ป.ตรี 1,500 บาท
ถ้าคุณต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ให้กดที่ปุ่ม ลงทะเบียน

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic network configuration

ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560
พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม : บุคลากรทางด้าน IT , นักศึกษาสาขาด้าน IT และ ผู้สนใจ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
 • คำนวณการแบ่ง Subnet
 • เครื่องมือในการจำลองระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์เครือข่ายจริง
 • Network Switching and Bridging
 • การออกแบบระบบเครือข่าย

  Read More

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดวย YII FRAMEWORK (ขั้นสูง)

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม : PHP, MySQL, OOP, MVC, Composer, Git, Yii Basic

 • แนะนำการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนา
 • ติดตั้ง Package สำหรับเครื่องมือในการพัฒนา

  Read More

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดวย Yii framework (ขั้นพื้นฐาน)

ในระหว่างวันที่ 18-19  มีนาคม 2560 สถานที่อบรม ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

 • รู้จักกับ Yii framework, ความต้องการของระบบ(Requirements), การติดตั้ง, เริ่มต้นสร้าง Application(Skeleton), โครงสร้างและหลักการทำงานของ Yii, การ Config Application
 • พื้นฐานที่ควรรู้กับ Yii Framework, Model – View – Controller (MVC), Application, Controller, Model, View, Path Alias and Namespace, Development Workflow

  Read More

เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม Kaspersky Antivirus

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ซื้อสิทธิการใช้งาน Kaspersky Antivirus และมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว แต่จากข้อมูลการใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานทั่วไป ยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งที่จริงซอฟต์แวร์ Kaspersky Antivirus จากการลำดับในกลุ่มซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จัดอยู่ในลำดับ TOP3 ยังพบไฟล์ผู้ใช้งานติดไวรัสเรียกค่าไถ่ (ransomeware) หลงกลเข้าใช้งานเว็บ phishing ที่มาในรูปอีเมล์ที่มีเนื้อหาน่าเชื่อถือ

Read More

Google/Alphabet จะเริ่มเปลี่ยนชื่อ “Google Apps for Education” เป็น “G Suite for Education”

อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Google/Alphabet จะเริ่มเปลี่ยนชื่อ “Google Apps for Education” เป็น “G Suite for Education” การเปลี่ยนชื่อนี้จะเกิดกับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ “Google Apps” ทั้งหมด โดย Google จะทยอยเปลี่ยนเป็น “G Suite” จนครบ รวมถึงที่ มข. เราใช้กับ @kku.ac.th และ @kkumail.com ด้วย การเปลี่ยนชื่อ Google Apps เป็น G Suite จะไม่กระทบกับบริการและข้อมูลที่มีอยู่นะครับ .. mail, calendar, docs จะอยู่ครบเหมือนเดิมและสามารถใช้ต่อเนื่องได้ตามปกติ หลังจากนี้ ถ้าใช้งาน mail, calendar, docs ของมหาวิทยาลัยแล้วเห็นข้อความ/สัญลักษณ์ G Suite for Education ปรากฏขึ้นมา

account recovery เริ่มใช้ 1 ต.ค. 59 นี้

สำหรับผู้ที่มี KKU Account ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สำนักฯ จะเปิดใช้งาน Account Recovery ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้จะสามารถ reset และตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยใช้ Recovery Email หรือ SMS ที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้กับระบบ Single Sign-On ได้เลย ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักฯ เหมือนที่ผ่านๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

Read More